Avaliación de proxectos libres para cubrir as necesidades TIC

Avaliación de proxectos libres para cubrir as necesidades TIC


Pablo Sanxiao (@psanxiao)

psanxiao@icarto.es


CDTIC, Santiago de Compostela. 23-24 setembro 2014

Sumario


 • Introdución
 • Identificación de proxectos
 • Factores a ter en conta
  • Organización comunidades de Software Libre
  • Análise da información pública
 • Aspectos a valorar
 • Exercicio práctico

Exercicios prácticos

Etherpad

O software libre é... software

Pero... ten as súas particularidades

Qué é o software libre?


Software que outorga 4 liberdades aos usuario para:


 • Executar o programa, con calquera propósito
 • Estudar o programa. (Acceso o código fonte).
 • Distribuír copias.
 • Mellorar o programa e compartilo co público.


Aspectos importantes sobre os que fixarse


Privativo


 • Custo?
 • Código pechado
 • Arquitectura pechada
 • Lock In
 • ...

Libre


 • Soporte
 • Volatibilidade
 • Profesionalidade
 • Documentación
 • ...

Os proxectos de software libre, pola súa natureza, permiten analizar máis información: Data mining

Definición de Data Mining:


"Extracting or mining knowledge from large amounts of data"

(Han and Kamber, 2006)

Identificación de proxectos/solucións:

Como os atopamos?

Proxectos recoñecidos

Comparativas/Análises

Sitios especializados


Exercicio

Parte 1: Identificación de solucións

Que é o que un proxecto de software libre necesita?

 • Web
 • Lista de correo
 • Control de versións
 • Seguimento de erros
 • Chat en tempo real


Produccing OSS (Karl Fogel)

Licencia

Que é licenciar?


Poñerlle unha licenza ó meu programa. "Explicarlle" ó usuario que pode facer co meu software e que non pode facer.


Indicar por escrito que dereitos de propiedade intelectual lle cedo o usuario para que poida empregar o programa.

Que licencias libres existen?

Simplifiquemos


 • Copyleft vs Non Copyleft
 • Ollo coas cláusulas éticas

Exercicio

Parte 2: Análise básico (Comunidade e Licencia)

Comunidade

http://cinergetica.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/el-senor-de-los-anillos-la-comunidad-del-anillo-la-comunidad.jpg (Esta imaxe ten os seus dereitos reservados)

Modelo de goberno

 • Ditador Benevolente
 • Fundación
 • Control dunha empresa
 • Meritocrático/Democrático

Fontes de información

 • Listas de correo
 • Sistemas de control de versións
 • Sistemas de control de erros
 • ...

Listas de correo

 • Punto principal de comunicación do proxecto
 • Públicas
 • Arquívanse as mensaxes
 • Ferramentas web de análise: GMANE
 • Exemplo listas GNOME

Sistemas de control de versións

 • Cantos desenvolvedores participan?
 • Como participan?
 • Canta actividade hai?
 • GitHub

Sistema de xestión de erros

 • Xestión de erros
 • Planificación novas funcionalidades
 • Bugzilla

Exercicio

Parte 3: Recopilar fontes de información

Como procesar toda esta información?


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQof82S1Yh_dfdIzjnRNVhEm7v_0s-i1-XWI7Ai1UYURNVNZ7_ZwA
(Licencia: Dominio Público)

Ferramentas complexas

Fontes de análise

Que valorar?

 • Funcionalidade
 • Usabilidade
 • Custo
 • Marketshare
 • Soporte
 • Mantemento
 • Fiabilidade
 • Seguridade
 • Interoperabilidade
 • Licencia
 • ...

Funcionalidade

 • Posibilidade de desenvolver funcionalidades que falten
 • Importante:
  • Modelo de goberno da comunidade
  • Licencia

Usabilidade

 • Posibilidade de probar o software sen restricións
 • Deseño: Un motor - varias interfaces
 • Human Interface Guidelines

Custo

 • Instalación, soporte, formación...
 • Modelo de negocio

Marketshare

 • Quen máis o esta usando?

Soporte

 • Quen fornece soporte profesional?
 • Soporte da comunidade:
  • Actividade da lista de correo
  • Erros pendentes no sistema de reporte
  • Tempo medio de resolución dun erro

Mantemento

 • Política de versións
 • Incorporación de novas funcionalidades
 • Análise cuantitativo:
  • Desenvolvedores
  • Actividade no SCV

Fiabilidade

 • Está incluído nalgunha/varias distribucións?

Seguridade

 • Discusión nas listas
 • Aplicación de parches

Interoperabilidade

 • Implementación de estándares
 • Non hai razóns económicas

Exercicio

Parte 4: Análise en profundidade

Métricas e modelos

Exercicio

Aplicación de OpenBRR ao noso caso práctico

http://public.icarto.es/seminario_cdtic

Licencia

Licencia de Creative Commons
Esta obra está baixo unha licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Os logotipos, marcas e signos distintivos que aparecen neste documento pertencen as súas respectivas compañías e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Avaliación de proxectos libres para cubrir as necesidades TIC


Pablo Sanxiao (@psanxiao)

psanxiao@icarto.es


CDTIC, Santiago de Compostela. 23-24 setembro 2014